termotehnika  
ORLJANE, 18410 DOLJEVAC, RS, info@termotehnika.rs
Tel/fax:+381 18/819 887; 819 901; 819 890
 
      Vaillant

Električni kotao "Vaillant"

 
     

Vaillantovi električni uređaji za centralno grejanje pružaju savremen način grejanja stanova i porodičnih kuća. Rad ovih uređaja je sasvim automatizovan i gotovo nečujan. Uređaji su u potpunosti opremljni sa svim radnim i sigurnosnim elementima.

       
Vaillant

Komandna tabla:

 1. Termometar
 2. Manometar
 3. Signalna tabla
 4. Prekidač izlazne snage
 5. Radni termostat
 6. Prikaz priključenja na el. mrežu
 7. Prikaz izlazne snage
 8. Prikaz pregrvanja uređaja i pada pritiska vode
Vaillant

Legenda:

 1. Grejna spirala
 2. Ispust vazduha
 3. Rezervoar/izmenjivač toplote
 4. Izolacija
 5. Ispust vazduha
 6. Cirkulaciona pumpa
 7. Polazni vod
 8. Povratni vod
 9. Hidraulička grupa
 10. Sigurnosni ventil
 11. Senzor pritiska
 12. Ekspanziona posuda
       

Svojstva uređaja:

 • Snaga 9, 12, 15, 18, 21, 24 kW
 • Mogućnost povezivanja
 • Stepenova regulacija snage
 • Jednostavno održavanje
 • Minimalan nivo buke
 • Moderan dizajn
EloBLOCK Jedinica Vrednost
Električni priključak 3 PE; 50Hz V / Hz 400
Maks. jačina struje A 3x36
Ekspanziona posuda I 10
Maks. radni pritisak bar 3,0
Zaštita protiv prskajuće vode - Ip40
Priključak tople vode G 3/4"
Stepen iskorišćenja % 99,5
Maks. temperatura polaznog voda °C 85
Maks. dopremanje pumpe bar 0,5
Visina mm 745
Širina mm 410
Dubina mm 240
Težina (bez vode) kg 34
Cena    
   
   
   
   
   
   

Regulacija uređaja:

 • Jednostavan pristup rafdnom termostatu, upravljačkim, kontrolnim i signalnim elementima, jer se nalaze na samoj komadnoj tabli.
 • Uređaj ima mogućnost rada sa 1/3, 2/3 ili punom snagom
 • Za još veću udobnost moguće je povezivanje uređaja sa sobnim termostatoim (230 V~)
   
   
   
       
Električni kotlovi "Termomont"     Termomont
     
Termomont    
     
 • Električni toplovodni kotao (ETK set i ETK set U) namenjen je za centralno grejanje stanova, poslovnih prostora i manjih stambenih zgrada.
 • Glavne karakteristike kotla su:
  • daljinsko upravljanje sobnim termostatom
  • rad sa minimalnom snagom
  • bezbedan rad
  • jednostavno rukovanje
  • male dimenzije i estetski izvedena oplata omogućuje smeštaj kotla u bilo koji deo stana
 • Svi elementi kotlarnice se nalaze u okviru kotla: sam kotao sa grejačima, cirkulaciona pumpa, ekspanziona posuda, slavina za punjenje i pražnjenje, sigurnosni ventil i automatsko odzračno loče.
 • Uz kotao set U termo blok se isporučuju nožice ( za stabilno podno postavljanje kotla) kao i nosači (za zisno postavljanje).
 • Viskoko kvalitetna izolacija i estetski urađena oplata sprečavaju gubitak toplote iz kotla
 • Garancija kotla je pet godina, uz uslov montaže stručnog lica prema odgovarajućem upustvu.
 • Garancija na električne delove je godinu dana uz uslov povezivanja na električnu instalaciju od strane stručnog lica prema odgovarajućem upustvu.
       
Termomont
 1. Oplata
 2. Kazan kotla
 3. Električni grejač
 4. Automatika
 5. Odzračno lonče
 6. Cirkulaciona pumpa
 7. Ekspanzioni sud
 8. Slavina za punjenje i pražnjenje
 9. Sigurnosni ventil
Termomont
       
Tip kotla Snaga KW Grejne grupe (kW) Osigurač (A) Napojni vod (mm2) Zapremina kazana (l) Dimenzije (mm) Težina kg C (") Ogrevna površina Cena
B H L
ETK set U 6 6 1x6 3x20 5x1,5 12 605 665 210 41 1 35-45  
ETK set U 9 9 2x4,5 3x20 5x2,5 12 645 665 210 42 1 45-55  
ETK set U 12 12 2x6 3x25 5x2,5 12 645 665 210 42 1 55-70  
ETK set U 18 18 2x9 3x35 5x4 12 665 665 210 43 1 75-100  
ETK set 24 24 4x6 3x35 5x6 22 380 665 570 45 1 100-135  
       
       
 • Električni toplovodni kotao STANDARD namenjen je za centralno grejanje stanova, poslovnih prostorija i manjih stambenih zgrada
 • Glavne karakteristike kotla su:
  • daljinsko upravljanje sobnim termostatom
  • rad sa minimalnom snagom
  • bezbedan rad
  • jednostavno rukovanje
 • Osnovna verzija je predviđena za montažu na pod (stojeći model kotla) i sa izvodima na zadnjoj strani kotla
 • Na poseban zahtev kupca izvodi se varijanta za montažu kotla na zid (uz pomoć dodatnog nosača) i sa bočno postavljenim izvodima ka instalaciji centralnog grejanja
 • Visokokvalitetna izolacija i estetski urađena oplata sprečavaju gubitak toplote iz kotla
 • Garancija kotla je dve godine uz uslov montaže stručnog lica prema odgovarajućem upustvu
 • Garancija na električne delove je godinu dana uz uslov povezivanja na električnu instalaciju od strane stručnog lica prema odgovarajućem upustvu.
Termomont
       
 1. Prekidač grejne grupe I
 2. Prekiddač grejne grupe II
 3. Prekidač grejne grupe III
 4. Prekidač pumpe
 5. Radni termostat
 6. Signalna sijalica radnog termostata
 7. Signalna sijalica toplotnog preopterećenja
 8. Električni grejač
 9. Odvod toplote vode
 10. Kazan
 11. Izolacija
 12. Oplata
 13. Dovod iz instalacije
 14. Uvodnik kabla pumpe
 15. Uvodnik kabla sobnog termostata
 16. Uvodnik priključnog kabla
 17. Nožice
Termomont
       
Tip kotla Snaga KW Grejne grupe (kW) Osigurač (A) Napojni vod (mm2) Zapremina kazana (l) Dimenzije (mm) C (") Ogrevna površina Cena
B H L A
ETK 6 6 1x6 3x20 5x1,5 12 275 700 280 340 1 35-45  
ETK 9 9 2x4,5 3x20 5x2,5 12 275 700 280 340 1 45-55  
ETK 12 12 2x6 3x25 5x2,5 12 275 700 280 420 1 55-70  
ETK 18 18 3x9 3x35 5x4 22 520 700 280 420 1 1/4 75-100  
ETK 24 24 4x6 3x35 5x6 22 520 700 280 420 1 1/4 100-135  
ETK 30 30 5x6 3x50 5x10 44 520 810 320 420 1 1/4 135-165  
ETK 36 36 6x6 3x50 5x10 44 520 810 320 420 1 1/4 165-200  
ETK 42 42 7x6 3x63 5x16 44 520 810 320 420 1 1/4 200-235  
ETK 48 48 8x6 3x80 5x25 44 520 810 320 420 1 1/4 235-270